صفحه اصلی

صفحه اصلی

به صفحه اصلی سایت عکاسی علیرضا ظهیری سروری خوش آمدید!

جستاری در فلسفه عکس:

دنیای خارج از ذهن آدمها زمانی قابل درک و دستیابی است که واسطه ای میان انسان و جهان وجود داشته باشد.

تصویر یک واسطه است. واسطه ای که لزوم رمزگشایی آن در هر دوره و زمانی احساس می شود.

ذهن ما روزانه از تصاویر گوناگون انباشت می شود. تصاویری که قدیمی می شوند و کنار گذاشته شده و تصاویر جدیدی که از پی آن ها می آیند و جایگزین می شوند.

تصاویری که روزنامه ها و فضای مجازی را تابعی از خود قرار داده اند:

متن هایی که با تصاویری مصور می شوند که توضیحی در رابطه با عکس نمی دهند و نوعی ارتباط وارونه که خاص جامعه پسا صنعتی است ایجاد می شود؛

این مقالات هستند که عکس ها را مزین می کنند!

به این ترتیب زندگی با تصاویر گوناگون برای ما تبدیل به یک عادت شده است. نوعی تکرار که می توان احساسی از خطر را در آن مشاهده کرد. خطر گرفتاری در بند تصاویری که هر روز بر تعدادشان افزوده می شود بی آنکه سعی در رمزگشایی آن ها بشود. حرکت به سمت یک بی سوادی جدید در جهان تحت غلبه تصاویر فنی. چه در هزاره ی دوم قبل از میلاد، زمانی که از هم گسیختگی و آراستن تصاویر به صورت خطوط، اختراع نوشتار خطی را در پی داشت و چه در نیمه ی اول قرن نوزدهم که تاریخ اختراع عکاسی است، ما با تصاویر روبروییم.

اما رویارویی با این دو نقطه از تاریخ باعث دیالکتیک متن و تصویرشده است.

آنچه که مسلم است غلبه تصویر بر متن است و در کل غلبه ی تصویر بر زندگی ما.

انسان قصد داشت برای شناخت موقعیت جهان از تصویر استفاده نماید اما پس از مدتی در رمزگشایی آن ناتوان شد.

و در نتیجه زندگی اش تابعی شد از تصاویر ایجاد کرده و تخیل او به توهم تبدیل شد.

به صفحه اصلی وبسایت من خوش آمدید:

لطفا برای تماشا و آشنایی با آثار من همه قسمتهای سایت خصوصا گالری عکسها را بازدید نمایید.

اشتراک گزاری:

بلاگ

اشتراک گزاری:

نکاتی برای تولید بوکه زیبا

نکاتی برای تولید بوکه زیبا شاید برای شما هم پیش آمده باشد که عکس هایی را دیدید و در آنها دایره های نورانی ، مات و رنگارنگ زیبا ( بوکه ) در پیش زمینه یا پس زمینه عکس توجه شما را جلب کرده است. و علاقمند شدید تا بدانید این افکت چگونه بوجود آمده است؟ …

اشتراک گزاری:

تئوری رنگ ها و کاربرد آن در عکاسی لنداسکیپ – قسمت دوم

تئوری رنگ ها و کاربرد آن در عکاسی لنداسکیپ – قسمت دوم در تئوری رنگ ها و کاربرد آن در عکاسی لنداسکیپ – قسمت دوم مطالب تکمیلی تر از جمله مفهوم طبیعت و چگونگی کارکرد تئوری رنگ ها در عکاسی چشم انداز یا منظره را ارائه خواهم کرد. لطفا تا انتهای مطلب با من باشید. …

اشتراک گزاری:

تئوری رنگ ها و کاربرد آن در عکاسی لنداسکیپ – قسمت اول

تئوری رنگ ها و کاربرد آن در عکاسی لنداسکیپ – قسمت اول مقاله تئوری رنگ ها و کاربرد آن در عکاسی منظره یا لنداسکیپ یا چشم انداز بدلیل طولانی بودن مطلب در دو قسمت منتشر می شود. هنگامی که رنگ به عکاسی منظره یا چشم انداز می آید، این قدرت را دارد که عکس خوبی …

اشتراک گزاری:
Alireza Zahiri Sorouri